Av. Yenal Özsüer  /  Av. Muhterem Özsüer
Türkçe English
0232 441 61 81
info@ozsuer.av.tr

Aile ve Şahıs Hukuku

 • İsim ve yaş değişikliği davaları,
 • Gaiplik kararı alınması,
 • Vasi ve kayyım tayinine ilişkin davalar,
 • Nişanın bozulmasından kaynaklı maddi, manevi tazminat davaları,
 • Evlenme işleminin tamamlanmasına dair davalar,
 • Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar,
 • Boşanma davaları,
 • Ailenin korunmasına dair davalar,
 • Mal paylaşımından kaynaklı danışmanlık hizmeti ve davalar (mal rejimine ilişkin sözleşme hazırlama, tedbirler, Katkı payı alacağının dava öncesi hesaplanması hususunda danışmanlık hizmeti, aile konutu şerhi vb. olmak üzere),
 • Velayet ve şahsi münasebet tesisi talepli davalar,
 • Çocuk için iştirak nafakası davaları (nafaka talebi, nafakanın arttırılması davası, nafakanın indirilmesi davası vb.),
 • Eş yararına nafaka (tedbir nafakası, yoksulluk nafakası),
 • Aile konutunun eşlerden birine tashihi davası,
 • Yardım nafakası davaları,
 • Soy bağının kurulması davaları (soy bağının reddi davası, tanıma ve babalık davaları),
 • Evlat edinmeden kaynaklı davalar,Yurtdışında verilen kararların tanınması ve tenfizi.
{ Geri }