Av. Yenal Özsüer  /  Av. Muhterem Özsüer
Türkçe English
0232 441 61 81
info@ozsuer.av.tr

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 • Marka ve patent ve tasarım tescil başvurularının yapılması, tescillerin yenilenmesi,
 • Üçüncü kişi başvurularına itirazda bulunulması, 
 • İtiraz ve iptal davaları,
 • Eser sahibinin tespiti davaları,
 • Telif hakkı tespit ve tazminat davaları,
 • Tecavüzün tespiti, men'i ve ref'i davaları,
 • Hükümsüzlük davaları,
 • Maddi ve manzevi tazminat davaları,
 • YİDK karar iptali davaları,
 • Lisans sözleşmeleri düzenlenmesi,
 • Haksız rekabet davaları,
 • Delil tespiti davası.
{ Geri }