Av. Yenal Özsüer  /  Av. Muhterem Özsüer
Türkçe English
0232 441 61 81
info@ozsuer.av.tr

Franchise Hukuku-Franchising Davaları

Türk Hukuk Sisteminde özel olarak düzenlendiği bir yasası olmamakla birlikte, Franchising sistemi ticari yaşamdaki önemini her geçen gün arttırmaktadır. 

Franchising, denenmiş ve kendini ispat etmiş bir marka altında yapılan mal ve hizmet satışının, bu franchising sisteminin kurallarına uymayı ve belirli bir ücret ödemeyi kabul eden, birbirine benzer / yeknesak işletmeler tarafından yürütülmesi sistemidir.

Franchising sisteminde Franchise Veren (Franchisor), sistemi kurma, düzenli mal ve hizmet sağlama, bilgi ve deneyim aktarma, franchising sistemine üye işyerleri ve dışarıdan gelecek tehlikeleri önleme görev  ve yetkisini üstlenmiştir.

Franchise Alan (Franchisee) ise Franchising sistemini oluşturan markayı, teknolojiyi, know-how'u kullanma hakkına, bunun karşılığında sistemi oluşturan kurallara uyma, standart ve yeknesak mal/hizmet sağlama, Franchise Veren'e (giriş ücreti, reklam katkı payı, aylık lisans ücreti gibi) ücret ödemek yükümlülüğündedir.

Franchising anlaşmaları iki tarafa da sürekli hak ve borç yükleyen, yasa ile özel olarak düzenlenmemiş sözleşme türüdür. Franchising ilişkisinde tarafların hak ve yükümlülüklerini çok  iyi bilmesi, bu hak ve yükümlülüklere uymaları sistemin devamı ve sağlıklı gelişimi için temel ihtiyaçtır. Bu nedenle franchising sözleşmelerini, sistemi, tarafları, ihtiyaçları derinlemesine araştırmış, deneyimli hukukçular tarafından düzenlenmeleri önemlidir.

Franchising davaları Marka Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Borçlar Hukuku gibi pek çok hukuk disiplininin bir arada tartışılıp yorumlandığı dava türlerindedir.   

{ Geri }