Av. Yenal Özsüer  /  Av. Muhterem Özsüer
Türkçe English
0232 441 61 81
info@ozsuer.av.tr

Gayrimenkul Hukuku

 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,
 • Gayrimenkul alım ve satımı hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi, sözleşmelerin hazırlanması,
 • İntifa, sükna ve şufa gibi sınırlı ayni hakların kurulması ve sona erdirilmesi işlemlerinin yapılması,
 • İstirdat davası,
 • Müdahalenin men'i davası,
 • Ecrimisil davası,
 • Ortaklığın giderilmesi davası (İzale-i şuyu),
 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Kat mülkiyeti ile ilgili davalar,
 • Tahliye davaları.

 

 

{ Geri }