Av. Yenal Özsüer  /  Av. Muhterem Özsüer
Türkçe English
0232 441 61 81
info@ozsuer.av.tr

İdare ve Vergi Hukuku

  • İptal davaları,
  • Tam yargı davaları,
  • Kentsel dönüşüm,
  • Devletin özel mülkiyetindeki taşınmazlar için düzenlenen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları,
  • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
  • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları,
  • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları,
  • Kamu ihaleleri konusunda danışmanlık ve çıkabilecek ihtilafların mahkeme önüne taşınması halinde dava vekilliği ile dava takibi,
  • Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi konularında danışmanlık, 
  • İdare tarafından yapılan tarh işlemleri ile diğer her türlü vergi uyuşmazlığına ilişkin davalar.
{ Geri }