Av. Yenal Özsüer  /  Av. Muhterem Özsüer
Türkçe English
0232 441 61 81
info@ozsuer.av.tr

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş sözleşmelerinin hazırlanması, feshi/sona ermesi hakkında hukuki danışmanlık,
  • İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uygunluğunun hukuki denetimi,
  • İşe iade davaları,
  • İş ve çalışma ilişkisinden doğan tüm alacak ve tazminat davaları,
  • İkale sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İhtarname ve ihbarname düzenlenmesi.
{ Geri }