Av. Yenal Özsüer  /  Av. Muhterem Özsüer
Türkçe English
0232 441 61 81
info@ozsuer.av.tr

Av. Yenal ÖZSÜER

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1991 yılında mezun olmuştur. 

 

İzmir Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapan Yenal Özsüer, İzmir Barosu’nun çeşitli komisyonlarında çalışmalarda bulunmuştur. İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezinde "Sözleşme Hazırlama Teknikleri" dersi vermiştir. İzmir Barosu Disiplin Kurulu Üyeliği ve Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yapmıştır. Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet, Franchise Sözleşmeleri ve diğer özel hukuk alanlarında çalışmış, bu konularda bilirkişilik yapmıştır. Yenal Özsüer, marka - patent vekili ve lisanslı arabulucudur. 

{ Geri }

Av. Muhterem ÖZSÜER

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur.

 

İzmir Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapan Muhterem Özsüer, başta Borçlar Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere özel hukuk alanında çalışmalar yapmaktadır. 1992 yılından bu yana İzmir Barosunda değişik komisyonlarda çalışmıştır. İzmir Barosu İnsan Hakları ve Hukuk Araştırmaları Merkezinde Eğitim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Avukatlık Yasası Komisyonu ile Meslek Sorunları Komisyonunda görev almıştır.

 

{ Geri }

Av. Elif ÖZGÜR

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2016 yılında mezun olmuştur. 

 

İzmir Barosuna kayıtlı olarak stajyer avukatlık yapan Elif Özgür, lisans eğitiminin 2013-2014 yıllarında Erasmus programı ile Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn'da hukuk eğitimi almış olup aynı zamanda Almanya'da da staj yapmıştır. İzmir Barosu Fikri ve Sınai Haklar Komisyonu üyesidir. Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Tüketici Hukuku ve Sınai Mülkiyet Hukuku konularında çalışmalarına 2017 yılından bu yana Özsüer Hukuk Bürosunda devam etmektedir.

{ Geri }

Selvi AĞBULUT

2008 yılından bu yana Özsüer Hukuk Bürosunda çalışmaktadır. Büro yönetimi ve organizasyonundan, dosyalama, arşiv ve yazışmalardan sorumludur.

{ Geri }

Yeşim KANAK

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü Lisans ve aynı üniversitenin Bankacılık-Sigortacılık Ön Lisans Bölümü mezunudur.

Mahkeme ve icra kalemi işleri ile büro yönetimi ve yazışmalardan sorumludur.

{ Geri }