Av. Yenal Özsüer  /  Av. Muhterem Özsüer
Türkçe English
0232 441 61 81
info@ozsuer.av.tr

Sigorta Hukuku

  • Sigorta poliçeleri ile ilgili olan alacak ve tazminattalepleri,
  • İş kazaları ve sigorta davaları,
  • Mesleki sorumluluk sigortası davaları,
  • Hayat ve maluliyet sigortası davaları,
  • Can kaybından doğan davalar,
  • Tıbbi uygulama hatalarına ilişkin sigorta davaları,
  • Sigorta poliçesinden kaynaklanan rücu davaları,
  • Araç değer kaybı davaları,
  • Ferdi kaza sigortası davaları,
  • Trafiz kazasından doğan tazminat, sigorta davaları.
{ Geri }