Av. Yenal Özsüer  /  Av. Muhterem Özsüer
Türkçe English
0232 441 61 81
info@ozsuer.av.tr

Ticaret ve Şirketler Hukuku

 • Şirket kuruluşları,
 • Birleşme, bölünme, devralma ve tür (nev'i) değiştirme işlemleri,
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması,
 • Şirket genel kurul hazırlığı ve düzenlenmesi,
 • Hukuki durum değerlendirmesi,
 • Pay devri sözleşmeleri,
 • Sermaye artırımı ve azaltımları,
 • Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler,
 • Ortaklık anlaşmaları,
 • İmtiyaz, acentelik ve bayilik konusunda anlaşmalar,
 • İflas, iflas erteleme ve tasfiye işlemleri,
 • Şirketin alacak davaları,
 • Resmi merciler ile ilgili işlemler ve temsil,
 • Haksız rekabetin engellenmesi.
{ Geri }