Av. Yenal ÖZSÜER

Kurucu Ortak

Hakkında

Özsüer Hukuk Bürosu’nun kurucu ortaklarından Yenal Özsüer, 27 yılı aşkın bir süredir dava avukatı ve hukuki danışman olarak müvekkillerine hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku ve sözleşmeler, İcra ve İflas Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet, Franchise Sözleşmeleri ve diğer özel hukuk alanlarında uzmanlaşan Yenal Özsüer, bu alanlarda bilirkişilik de yapmış ve İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde sözleşme hazırlama teknikleri hakkında dersler vermiştir.

Yenal Özsüer aynı zamanda marka – patent vekili ve uzman arabulucudur.

Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1991)

Üyelik

İzmir Barosu (1992)

İzmir Barosu Disiplin Kurulu

Türkiye Barolar Birliği Delegeliği

Uzmanlık Alanları

Ticaret Hukuku, Sözleşmeler, Konkordato ve İflas Süreçleri, Sınai Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet, Franchise Sözleşmeleri

E-Posta

yenal@ozsuer.av.tr