Hakkımızda

Özsüer Hukuk Bürosu, 1992 yılında İzmir’de kurulmuştur. Büromuz, kuruluşundan bu yana müvekkillerine güvenilir, şeffaf, hızlı ve çözüm odaklı hizmet vermeyi, avukatlık mesleğinin gerektirdiği meslek etiğine ve onuruna uygun çalışmayı ilke edinmiştir. Kuruluşundan bu yana, yerli ve yabancı müvekkile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Özsüer Hukuk Bürosu, müvekkillerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmekte, üstlendiği davaların etkin, hızlı ve tatmin edici bir sonuca ulaşmasını sağlamak üzere, her biri alanlarında uzman ve deneyimli avukatlarla müvekkillerini temsil etmektedir. 

Çalışma Alanlarımız

Mevzuat ve Yayınlar

Franchise sözleşmesine dayalı tazminat alacağına ilişkin davada, hükmedilecek maddi tazminat tutarına KDV eklenemez.

Davacı Franchise Veren, aralarında franchise ilişkisi bulunan Franchise Alan’ın, Franhchise Veren’e markanın vazgeçilmez dekorasyonu ile konseptiyle, başka bir markayla işyeri açtığını belirtmiş, bu kullanımın durdurulmasını istemiş, Franchise Alan’ın aynı yerde 1 yıl süre ile benzer işletme işletmesinin men’ini, bakiye cari hesap alacağının tahsilini, maddi ve manevi tazminatın tahsilini talep etmiştir. Mahkemece, davanın kabulüne, davalı Franhcise…

Franchise sözleşmesinde yer alan rekabet yasağına hükmünün, çalışma hürriyetine aykırı olması halinde geçersiz olduğu kabul edilir. Bu hükme dayalı olarak haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi talep edilemez.

Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde, bir tarafın bu ilişki vasıtasıyla elde ettiği bilgileri kullanması diğer tarafın menfaatini olumsuz olarak etkileyebilir. Taraflar bu olumsuzluğu bertaraf etmek için aralarındaki ilişkide birbirleriyle yarışma girmeme, birbirleriyle rekabet etmeme hükümleri öngörebilirler. Bu durumda bir tarafın rekabet nedeni ile olumsuzluğa düşecek menfaati ile Anayasa ile koruma altına alınan çalışma ve…

Markanın değerine, tanınmışlığına ilişkin hükümleri içeren franchise ilişkisinde franchise veren’in kullanım hakkını devredebileceği tescilli bir markası yoksa sözleşmenin hükümsüzlüğü gündeme gelir.

Franchise Alan, Franchise ilişkisinin konusu olan fatura ödeme sisteminin düzgün çalışmadığını, bu durumun düzeltilmediği belirtmiş, tescilli marka sahibi olmayan Franchise Veren ile yapılan sözleşmenin hükümsüz olduğunun tespitini, işyeri için yaptığı masrafları, yoksun kaldığı karı ve manevi zararının tazminini talep etmiştir. Mahkemece, sözleşmede markanın kullanım hakkının devrinden bahsedilmemesi, Franchise veren’e ait marka başvurusunun reddedilmiş olmasının taraflar…

Alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalara ilişkin olarak imzalanan franchise ilişkisinde, franchise sözleşmesinin sona erdirilmesi alt kira ilişkisini ortadan kaldırmaz.

Davacı Franchise Veren Alışveriş Merkezlerindeki mağazaları için Franchise Alan ile Franchise Sözleşmesi ve alt kira sözleşmesi imzalamıştır. Franchise Veren, Franchise Alan’ın kasten ve kötüniyetli işlemleri nedeniyle Franchise Sözleşmesini feshetmiş, sözleşmenin fesih tarihinden sonraki döneme ait su, elektrik ve yönetim giderlerinin ödenmemesi nedeniyle Franchise Alan’a karşı icra takibi başlatmıştır. İcra takibine yapılan itirazıb iptalina yönelik olarak…

Ekibimiz

İletişim Bilgilerimiz

Adres

Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sok. No:4 D:32 Lider Centrio B Blok Bayraklı/İzmir

Telefon

+90 232 441 61 81

+90 232 445 05 32

Faks

+90 232 446 52 21

E-Posta

info@ozsuer.av.tr

İletişim Formu

Buradayız